Infóvonal: +36 68 512 710
2019-ben nyitva:
Ápr. 19-22. (húsvét) P-Szo-V-H 10:30-19:00
Máj. 3. – jún. 30. Szo-V 10:30-19:00
Júl 1. – szept. 1. Sze-Cs-P-Szo-V 10:30-19:00
Szept. 7. – okt. 27. Szo-V 10:30-18:00
Felelősségvállalási nyilatkozat:

Alulírott….…………….…………….……………………………………(név)
Születési idő:……………………………..…
anyja neve:………………… lakcím:…………..…….……………………………..…..………
kijelentem, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. üzemeltető drótköteles akadálypályáját és az általa rendelkezésemre bocsátott felszerelést (beülő, heveder, karabinerek, kantár, csiga, sisak), melynek értéke ………………. Ft, azaz ……………….forint, az Orosháza, Gyopárosi út 3.sz. alatti „Alföld Gyöngye Hotel” területén saját felelősségemre rendeltetésszerűen használom. Használat után az eszközöket visszaszolgáltatom az üzemeltető képviselője részére.
Tudomásul veszem, hogy ezeknek az akadálypályáknak a használata veszélyes szabadidős elfoglaltság, melyet azon személyek folytathatnak, akiknek fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használják a pályát.
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a kalandpark kötelezően alkalmazandó biztonsági szabályzatát megismertem és azt magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
Ezeket a követelményeket az üzemeltető munkatársai által betanított módon használom, melyeket a kötelező gyakorló pályán sajátítok el.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok illetve nincs olyan egészségkárosodásom, betegségem, mely az akadálypálya rendeltetésszerű használatát korlátozná vagy akadályozni.
Tudomásul veszem, hogy a Ptk. 6:537 .§ alapján károsulti felróható magatartásnak számít a rendelkezésre bocsátott biztonsági felszerelések rendeltetésellenes használata, a jelen szabályzatban foglaltak megszegése, az üzemeltető utasításainak megtagadása illetve az attól eltérő magatartás.
Ha nem rendeltetésszerűen, előírás szerint használom a felszerelést és a pályát, és emiatt
magamban vagy harmadik személyben sérülést vagy egyéb kárt okozok, az üzemeltető nem vonható felelősségre.
Amennyiben 18 év alatti személy képviseletében járok el, kijelentem, hogy a 18 év alatti kiskorú személy törvényes képviselője vagyok.
Csak a testmagasságomnak megfelelő pályákat használom!
Az akadálypálya és a rendelkezésre bocsátott eszközök szabálytalan használata esetén az üzemeltető jogosult a személyzete által a pályáról mentés útján eltávolítani, ez estében a mentés díja 1.000.-Ft, melyet a pénztárban vállalok megfizetni.
Kelt Orosháza, 2018…………………………………….

………………………………………………
nyilatkozattevő

(kizárólag nagykorú személy írhatja alá)

Az üzemeltető elismeri, hogy a nyilatkozattevő részére átadott biztonsági felszerelés a vendég által hiánytalanul és sértetlenül visszaadásra került:

……………………………………
személyzet aláírása

Ossza meg barátaival, ismerőseivel ezt az oldalt: